18-02-10

Moord met voorbedachte rade: Open Brief aan advocaat Raf Jespers

 

monster-monstersBrussel, 17 februari 2010


Geachte Heer Jespers,

Betreft: uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem


Ik kreeg gisteren nog een telefoontje van je cliënt (en ons verenigingslid, niet te vergeten) de heer Vervloesem.

Hij zit nu al 10 dagen geisoleerd in de gevangenis van Hasselt terwijl hij met een dagtransfert gemakkelijk van Turnhout naar Hasselt (en weer terug) kon gevoerd worden.   Maar zoals drie weken geleden reeds met de transfert naar de gevangenis in Sint-Gillis gebeurde, heeft men opnieuw gekozen voor een folterende behandeling die de heer Vervloesem en zijn gezondheid de genadeslag moet geven.

De isolaties en folteringen van uw cliënt wordt door de gevangenisdirecties, het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen, de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen en justitieminister De Clerck en zijn kabinet die allen al maandenlang worden geinformeerd, getolereerd en zelfs aangemoedigd.

De heer Vervloesem wordt 24 uren op 24 uren opgesloten, wordt niet medisch opgevolgd en ligt voortdurend op zijn bed omdat hij ernstig ziek is (hartziekte, suikerziekte, sluimerende kanker, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis). Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten en iedere dag betekent een nagel aan zijn doodskist.

Hij heeft geen radio of TV op zijn cel en kan zelfs geen brieven meer schrijven omdat hij geen briefpapier en postzegels meer heeft. Zijn bezoeken zijn zogoed als onbestaande omdat hij, normaal gezien reeds lang terug in de gevangenis van Turnhout had moeten zijn en men reeds drie keren beloofde dat hij opnieuw zou getransfereerd worden.

Uw client die een paar euro heeft gekregen om mij te zeggen dat hij nog leeft, vertelde mij gisteren dat hij helemaal niet op de hoogte was van het feit dat de transfert naar de gevangenis van Turnhout, opnieuw zonder hem zou doorgaan.

Hij reageerde wanhopig op het feit dat u 'van de autoriteiten had vernomen dat de transfert pas op 22.2 zou plaats vinden' en neemt geen vrede met deze uitleg.

Het schijnt dat de 'autoriteiten' die u gisteren contacteerde, u medegedeeld hebben dat men de 'standaardformulieren voor de transfert was vergeten in te vullen'.
Dat is natuurlijk onzin want, zoals ik reeds zei, zijn er reeds drie tansferts zonder uw cliënt doorgegaan wat niet op een 'vergetelheid' wijst.

Misschien is het wel een voorafgeplande vergetelheid omdat de gevangenisdirectie van Turnhout ook het medisch dossier van uw cliënt met de transfertwagen 'vergat' mee te geven en men geen geld op uw client's rekening overschreef 'omdat de transfert slechts een paar dagen in beslag zou nemen'.

Ik contacteerde eergisteren de gevangenisdirecties van Turnhout en Hasselt inzake de transfert van uw cliënt. Dat bewijst nogmaals dat men u gedesinformeerd heeft.

Ik bracht eergisteren het kabinet van minister De Clerck per e-mail (kopie ervan stuur ik u zo dadelijk toe) voor de zoveelste maal van de situatie op de hoogte en ik telefoneerde gisteren ook naar het kabinet.  Minister De Clerck en zijn kabibinetsmedewerkers weten dus al dagenlang dat er iets misloopt met de transfert van uw cliënt naar de gevangenis van Turnhout. Toch 'vergaten' zij in deze iets te ondernemen.

Gezien het kabinet mij enkele maanden geleden schriftelijk mededeelde dat men niet met de vzw Werkgroep Morkhoven wenst te communiceren en dat er 'een overleg is met de gedetineerde en zijn advocaat' (alhoewel beiden blijkbaar van niets weten), verzoek ik om rechtsstreeks contact op te nemen met het kabinet van minister De Clerck, teneinde de transfert van vandaag vanuit de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout MET uw cliënt te laten doorgaan en hem op die manier misschien het leven te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan BoeykensVoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 101060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt die, als justitiespecialist van de vlaamse socialisten, in de commissie justitie van de Kamer zetelt.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=sgm

 

 


 

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

23-10-09

Slachtoffers sexueel misbruik

 

Open Brief aan Esther

Vrijdag, 23 oktober 2009
By Jan Boeykens

FotoActieRechtenKind1990

Gesprekken voeren over sexueel misbruik en kindermisbruik ligt erg gevoelig.  Meestal blijft het gesprek steken in enkele slagzinnen die welgeteld uit twee of drie woorden bestaan en die dan nog uit één of ander krantenartikel werden gehaald.

Het zijn de hoogdagen van de intellectuele bekrompenheid.

Laat ons dan ook hopen dat deze Open Brief tot een felle discussie en een creatieve brainstorming leidt...

-------------------------------------------------

OPEN BRIEF AAN ESTHER

Ik denk dat de Nederlandse overheid, zoals dat in België het geval is geweest, zwaar in gebreke is gebleven inzake de aanpak van het echte kindermisbruik en de opvang van de slachtoffers.  En ik vrees dat de situatie er gedurende de laatste jaren ook niet veel op verbeterd is.   Er zijn wel tal van door de overheid gesubsidieerde organisaties en instanties opgericht die mooigekleurde foldertjes uitgeven maar daar blijft het dikwijls bij.
Het is in die zin dat je mensen zoals Yvonne van Hertum en Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) mede moet begrijpen.

Het is bekend dat mensen die in hun jeugd het slachtoffer werden van ik-weet-niet-wat (dus niet alleen van sexueel misbruik), in hun latere leven ook slachtoffers maken.  Dat gebeurt dan dikwijls nog wel zonder dat zij het zelf willen of zonder dat zij er zich bewust van zijn.
Hoeveel relaties zouden er daardoor al niet op de klippen zijn gelopen ?  Hoeveel gezinnen zouden er daardoor al niet in stukken zijn gebroken ?

Het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat heel wat slachtoffers van sexueel misbruik, zodanig emotioneel verscheurd geraken dat zij zelf sexueel beginnen te misbruiken.  Zij maken niet alleen nieuwe slachtoffers die dan weer dezelfde lijdensweg moeten ondergaan maar maken bovendien de kans om zélf voor sexueel misbruik te worden veroordeeld.

Andere slachtoffers van sexueel misbruik weten hun pijn en verdriet, met of zonder de hulp van derden, te verwerken in een langdurig creatief proces van vallen en opstaan.

En dan zijn er de mensen die tegen het hun aangedane onrecht tot in het extreme blijven vechten.  Die mensen zijn ook nodig omdat zij andere slachtoffers de kans geven om opnieuw een eigen identiteit te verwerven en op te komen voor zichzelf.

Men zou er bijna een boek over kunnen schrijven…

Ook inzake kinderverdwijningen heeft men veel te traag en te laat gereageerd.  Vandaar dat het in België met de zaak Dutroux werkelijk tot een emotionele ‘ontploffing’ is gekomen.
De Belgische overheid heeft deze zaak, zoals zij dat met al haar gevoelige dossiers doet, op een vakkundige manier gemanipuleerd en dichtgedekt terwijl zij de enorme energie
die toen onder een groot deel van de bevolking vrijkwam, misschien in sociale en maatschappelijke hervormingen had kunnen ombuigen.
Men heeft toen wel een politionele hervorming doorgevoerd maar de hervorming van justitie waarover men bijna 15 jaar lang heeft gesproken, is totaal mislukt.

Met de zaak Demmink geeft de Nederlandse overheid een totaal verkeerd signaal aan de burgers.
Door geen grondig onderzoek te voeren in deze zaak, voedt men alleen maar de twijfel omtrent de Nederlandse Justitie en het regeringsbeleid inzake kinderhandel en kindermisbruiken.

Ik ben het volledig met je eens dat we er met zijn allen over moeten waken, dat we het ene leed niet inruilen voor ander (onderbuiken)leed. Daar schieten slachtoffers niets mee op.
Maar slachtoffers het zwijgen opleggen omdat zij soms te ver gaan in hun reacties, levert dan ook weer niets op.

Het is, zoals een koorddanser moet doen, een kwestie van afwegen en evenwicht zoeken, denk ik.

Tenslotte zijn er de geörganiseerde kinderpornonetwerken waaraan nauwelijks iets wordt gedaan. Maar dat is dan weer een ander verhaal.
Wie het slachtoffer werd van kindermisbruik is daarom niet altijd het slachtoffer van een kinderpornonetwerk zoals de kinderpornozaak Zandvoort waarin voor veel geld duizenden kinderen (en zelfs baby’s) gefolterd en verkracht werden.

Ik vraag mij af waar al de slachtoffers in die zaak gebleven zijn en ik vermoed dat er heel wat zware slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort tengevolge van de doorstane folteringen en mishandelingen overleden zijn.
Voor meer info:

   

Foto: Aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven in Antwerpen (1990)

Tags: , , , ,