01-05-10

Regina Louf tekende de petitie 'Free Marcel Vervloesem'


Zandvoort_clientsfrancaisIk begrijp maar al te goed dat de problemen (anonieme telefoontjes, Internet, Facebook) waarmee we nu te maken hebben, enkel maar bedoeld zijn om ons te provoceren en het zwijgen op te leggen. Het ligt in dezelfde lijn als het spreekverbod met de pers dat men Marcel Vervloesem van onze vereniging sinds 2006 per vonnis heeft opgelegd. Dat spreekverbod werd door het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort verdwenen die de Koning voor onderzoek had overgemaakt), weliswaar opgeheven wegens 'strijdig met de grondwet' maar dat bleek achteraf enkel comedie te zijn.

Het spreekverbod met de pers blijft tot de dag van heden gehandhaafd en het is daarom dat Marcel tijdens zijn intussen reeds 2 jaar durende gevangenschap, geen journalisten mocht spreken.

De kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes moest in de doofpot gestoken worden, vond de Belgische regering die zich, na de zaak Dutroux, geen schandalen inzake kindermisbruik meer kon veroorloven.

Ook Procureur Bourlet (zaak Dutroux) benadrukte tijdens zijn gesprek met Marcel dat de pers (die de verdachtmakingen tegenover Marcel tevens lanceerde) 'ten allen koste moest vermeden worden'. Nadat Bourlet schriftelijk garandeerde dat Marcel voor het overgedragen materiaal, niet zou vervolgd worden, maakte hij het op bevel van hogerhand aan de correctionele rechtbank van Turnhout over.

Het door Marcel aan Procureur Bourlet overgemaakte materiaal werd door het gerecht van Turnhout onmiddellijk gebruikt om Marcel wegens het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en te veroordelen.

Ook in het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank wordt voortdurend herhaald dat Marcel niet met de pers mag spreken.

Het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen waarin dit spreekverbod met de pers werd opgeheven, is eigenlijk niet meer waard dan een rol toiletpapier in een slecht onderhouden toilet van een prestigieus justitiepaleis.

 

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS.  De correctionele rechtbank van Turnhout die daartoe ongetwijfeld het bevel kreeg van hogerhand, wist Marcel gedurende meer dan 10 jaar, via een zorgvuldig geregisseerd media-proces, het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Op het gerechtshof van Turnhout verdwenen ook de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 diende te erkennen.  Dat was nodig om Marcel eensluidend en zonder tegenspraak te kunnen veroordelen. Dergelijke criminele praktijken worden door de gerechtelijke overheden 'dysfuncties' genoemd...


Regina.paard


Bedankt voor het tekenen van de petitie, Regina.
Jij bent blijkbaar de enige die nog in leven is van de 300.000 personen die zich tijdens de zaak Dutroux stonden schor te brullen en te schreeuwen in Brussel.
Dat wil dus zeggen dat 0,00000033% van al die mensen het werkelijk gemeend heeft (buiten de enkelen die, zoals jij, mede de petitie tekenden). 

The cause now has 363 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

Regina Louf: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921410979


Regina Louf tekende de petitie 'Free Marcel Vervloesem'

petitie, free marcel vervloesem, regina louf

De commentaren zijn gesloten.