26-11-09

Overheidspropaganda

Draaiboek RIVM bewijs van overheidspropaganda

Het landelijk draaiboek RIVM vaccinatie nieuwe Influenza A bewijst dat er sprake is van overheidspropaganda in de vaccinatiecampagne tegen de varkensgriep.


Propaganda is het beïnvloeden van de publieke opinie om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten. Het omvat alle activiteiten waarmee mensen proberen anderen over te halen om hen te steunen. Van Dale definieert propaganda als alles dat men doet om aanhangers te winnen. Het Instituut voor Propaganda Analyse (IPA)' heeft de volgende 7 propagandatechnieken gedefinieerd:

- Name calling (uitschelden)
- Glittering generality (mooi maken)
- Transfer (overdracht)
- Testimonials (getuigenissen, zoals van bekende Nederlanders)
- Plain folks (gewone volk)
- Bandwagon (muziek kar)
- Card stacking (eenzijdige berichtgeving)

Het IPA werd in de Verenigde Staten gevormd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vanuit de algehele bezorgdheid dat toenemende hoeveelheden propaganda het vermogen van het publiek om zelf na te denken deden afnemen. Het doel van het IPA was om rationeel denken te stimuleren en om een gids te verschaffen die het publiek kon helpen om goed geïnformeerd discussies te voeren over actuele zaken. Om mensen te leren HOE te denken, in plaats van WAT te denken.

Het IPA richtte zich op propaganda onderwerpen die mogelijke bedreigingen konden betekenen voor de democratische manier van leven.

De volgende tekst is letterlijk overgenomen van pagina 102 uit het draaiboek van het RIVM van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Communicatie tijdens uitvoering massavaccinatie

- Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn;
landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven
en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst.
- In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder
de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd,
zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.
- Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de
priklocatie.
- Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende
groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe & Wesley;.. enz. 
Ook lokaal kunnen bekende personen als voorbeeld worden ingezet.
- Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.
 

Wij adviseren om op korte termijn de volgende activiteiten te starten:
- formuleren kernboodschappen, per (sub)doelgroep 
- lijst aanleggen van internetpagina's waar een banner/verwijzing op moet komen
- landelijke en regionale perslijsten aanleggen
- conceptpersberichten opstellen
- contact leggen met jongerenprogramma's op radio en televisie (bijv BNN, funX)
- internetfora monitoren
- vragen voor polls voorbereiden, contact aangaan met onderzoeksbureau
- verkennen welke bekende Nederlander als rolmodel kan optreden
- stroomschema's/beslisboom schetsen
- vaccinatiemenu op grieppandemie.nl gereed maken voor uitbreiding


Hiermee levert dit overheidsministerie zelf het bewijs dat er sprake is van propaganda. Het inzetten van bekende Nederlanders, zoals Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen, om als rolmodel op te treden is een vorm van vaccinatie propagandatechniek 'Testimonials.' 

Het sterk uitvergroten van opkomstcijfers valt onder propagandatechniek 'Bandwagon'. Het bandwagon-effect is nauw gerelateerd aan opportunisme en is de waarneming dat mensen vaak dingen doen en geloven omdat veel andere mensen het ook doen en geloven. Kortom: hoge opkomstcijfers stimuleren kuddegedrag.

In het draaiboek wordt verder diverse malen gesproken van een 'eenduidige boodschap'. Ondanks dat Nederland in de ban is van de griep, volgens het ministerie, laat zij nauwelijks tot geen ruimte voor discussie tussen het publiek en diezelfde overheid. Er is sprake van eenrichtingsverkeer in de communicatie. Het gebrek aan interactie en de eenzijdige berichtgeving is een vorm van 'Card stacking'. Deze propagandatechniek, de 'eenduidige boodschap', tracht de perceptie van het publiek te manipuleren door sterk de nadruk te leggen op één kant van het verhaal en de andere kant te onderdrukken.


Dit overheidsministerie vertelt u WAT te denken en niet HOE te denken en deze vaccinatiecampagne streeft slechts één doel na: een zo hoog mogelijk opkomstpercentage. De boodschap van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (of RIVM) is: 'Laat het denken maar aan ons over'. 

In een poging mensen die nog wél zelf nadenken, kritische vragen blijven stellen bij het nut en de noodzaak van de massavaccinatie en hierover informatie delen met hun medemensen, monddood te maken door ze uit te maken voor activisten, sektarisch, fantasten, kwakzalvers, complotters, dwazen, extremisten, gevaarlijk en al wat nog meer, verlaagt de reguliere media zich - als verlengstuk van het RIVM - tot het niveau van 'uitschelden'. Dit staat bekend als propagandatechniek 'Namecalling'. 

Het is geen toeval dat de overheid propagandatechnieken inzet als we kijken naar de namen van de adviseurs die meewerken aan het draaiboek. Een simpele zoekopdracht in Google leert ons dat dit diehard marketeers zijn met veel ervaring, waaronder in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP is in de jaren zeventig ontwikkeld door dr. Richard Bandler omdat hij niet aan hypnose mocht doen. 

Blijkbaar is het kapitalistische systeem inmiddels zover doorgeslagen dat een overheid anno 2009 ongegeneerd alle beschikbare marketingmiddelen in mag zetten om het publiek dusdanig te beïnvloeden om haar doelstellingen te realiseren. 'Wie betaalt, bepaalt.' In dit geval de overheid, nota bene met het geld van datzelfde publieken. Het volk betaalt om zich te laten hersenspoelen.

Integriteit is bij zowel overheid als bedrijfsleven tegenwoordig ver te zoeken. Als deze partijen blijkbaar zelf niet in staat zijn om zelfregulerend op te treden vanuit een ethisch besef, wordt het tijd dat het publiek opstaat om ze massaal een lesje te leren, want de huidige vorm van massacommunicatie en beïnvloeding van het publiek vormen een zeer grote bedreiging voor de vrijheid en democratie van iedere Nederlander!

Inlakesh Alakin, don 26 nov 2009

http://zaplog.nl/zaplog/article/draaiboek_rivm_bewijs_van_overheidspropaganda

 

 

 

20:43 Gepost door agora in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, propaganda |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.