26-09-09

Gevangenisbeleid: Open Brief aan Minister De Clerck


declerck.286380

Brussel, 25 september 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: gevangenisbeleid

Bijna alle bezoekers van de heer Vervloesem wiens namen zogezegd uit de gevangeniscomputer zijn verdwenen, uitgezonderd twee, werden ingeschreven via de gevangenis van Brugge.

Zoals het reglement voorschrijft, schreven zij naar de heer Vervloesem met de mededeling dat zij hem wilden bezoeken.

Zij voegden bij hun schrijven een kopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart.
Sommigen vergaten dat en moesten een tweede keer schrijven.

Wie geopereerd werd en protheses had zodat hij/zij niet zonder problemen de metaaldetector zou kunnen passeren, diende hiervan een medisch getuigschrift te bezorgen en moest hiervoor dus soms een derde keer schrijven.

De heer Vervloesem stuurde dit schrijven dan naar de directie van de gevangenis die haar toelating tot bezoek moest verlenen.

Een aantal mensen (diegenen die als eersten hun bezoekaanvraag deden) moesten soms wekenlang op een goedkeuring wachten.
Een aantal onder hen diende terug naar huis te keren. Daaronder waren er ook mensen die speciaal uit Nederland kwamen.

De gevangenisdirectie van Brugge heeft al die schriftelijke aanvragen en medische getuigschriften in haar bezit want Marcel Vervloesem diende dit alles naar hen te sturen.

Zij bevinden zich dus in het dossier en al deze gegevens kunnen misschien wel 'uit de computer' maar niet uit het dossier verdwijnen.

Ik wil U dan ook het volgende vragen:

1) te laten onderzoeken wie er met de centrale computer heeft geknoeid waarin alle bezoekers staan, onafgezien van de gevangenis waarin de gevangene zich bevindt.
2) te laten onderzoeken of ook het schriftelijk dossier met de bezoekaanvragen, kopies van paspoorten en medische getuigschriften dat zich bij de gevangenisdirectie van Brugge bevindt, is verdwenen.
3) te laten onderzoeken of dit dossier reeds aan de gevangenisdirectie van Turnhout is overgemaakt waardat de heer Vervloesem zich sinds 30 juni 2009 bevindt.
4) te laten onderzoeken of het hier om de zoveelste pesterijen van de gevangenisdirectie en de Psycho Sociale Dienst van Brugge gaat waarbij rapporten en medische getuigschriften worden achtergehouden
5) le laten onderzoeken of het misschien de bedoeling is om hiermee de bezoekers te ontmoedigen en de heer Vervloesem die, zoals u weet zeer zwaar ziek is en in uw overbevolkte gevangenis niet thuishoort, moreel en geestelijk te treffen en sociaal te isoleren.
7) erop toe te zien dat het bezoekrecht die in de gevangenisreglementen en de Wet Dupont staan omschreven, strikt wordt nageleefd.
6) aan uw diensten opdracht te geven om de namen en adressen terug in de centrale computer te plaatsen want het heeft geen zin dat men op dit punt rond de pot blijft draaien met de woorden 'we weten niet goed hoe we dat moeten oplossen'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

PS. Ik wens u voorts mede te delen dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Turnhout geen werk lijkt te maken van het reintegratiedossier van de heer Vervloesem en zij nog altijd geen contact opnam met de dienst van professor-psychiater Cosyns om de zaken daadwerkelijk te regelen.


02-truth-freedom

- Gevangenissen
- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Jacobs Zicot Turnhout
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

De commentaren zijn gesloten.