11-09-09

Jean-Luc Cottyn: voorzitter Hoge Raad Justitie

jean luc cottyn is een jaar lang voorzitter hoge raad justitieJean-Luc Cottyn is één jaar lang voorzitter Hoge Raad Justitie

9/09/2009 Jean-Luc Cottyn is met ingang van vandaag de nieuwe voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). Hij volgt Nicole Roland op, zo maakte de HRJ bekend.

Het voorzitterschap van de HRJ werkt volgens een beurtrol tussen de vier Bureauleden van de Hoge Raad. Elk van hen mag een jaar aanblijven als voorzitter.

Cottyn is advocaat-generaal bij het Hof van Beroep in Gent. In 2004 werd hij voor het eerst verkozen voor de HRJ en vier jaar later werd hij herverkozen. In december 2007 werd Cottyn opgenomen in het Bureau, nadat Edith Van den Broeck als directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding verkozen werd. Vorig jaar werd de magistraat herkozen.

De 52-jarige Cottyn zit bij de HRJ ook de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie en het Nederlandse taalcollege voor.

Gazet van Antwerpen

04:37 Gepost door agora in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

'Jean-Luc Cottyn substituut-procureur- generaal in Gent '
Jean-Luc Cottyn (43) is benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent.

De Standaard, maandag 24 juli 2000

Gepost door: PRT | 11-09-09

Hoge Raad Justitie Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers (2004 – 2008)

Magistraten
Werden verkozen als lid:

1. Eric Stassijns, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Edithe Van den Broeck, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
3. Jean-Luc Cottyn, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
4. Michel Rozie, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
5. Chantal Merlin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
6. Jozef Colpin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
7. Nadia Goossens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
8. Rosette Vandenborne, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
9. Karin Carlens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Alfred Vanwinsen, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Kathelyne Brys, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Alain Bloch, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
2. Bruno De Hous, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
3. Thierry Freyne, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
4. Pol Van Iseghem, rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk;
5. Helena Eeckeleers, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen;
6. Annemieke Serlippens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
7. Alberic De Roeck, vrederechter van het zevende kanton Antwerpen;
8. Kathleen Desaegher, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
9. Els Herregodts, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel;
10. Roland Tack, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
11. Jan Verhavert, raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen;
12. Guy Delvoie, eerste voorzitter in het hof van beroep te Brussel;
13. Eddy Lemmens, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;
14. Paulus Emsens, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
15. Christiaan Voet, rechter in de politierechtbank te Ieper.

Niet-Magistraten
Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Carl Bevernage (*), advocaat;
2. De heer Boudewijn Bouckaert (*), gewoon hoogleraar aan de U.G.;
3. Mevr. Ann Collin (*), advocate;
4. De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten;
5. Mevr. Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij “De Voorzorg”;
6. De heer Lucien Potoms, griffier bij het Arbitragehof;
7. Mevr. Cathy Van Acker, hoofddocente aan de Faculteit rechten van de U.G.;
8. De heer Romain Vandebroek (*), advocaat;
9. De heer Robert Vanosselaer, advocaat;
10. Mevr. Myriam Van Varenbergh, advocate;
11. De heer Geert Vervaeke (*), hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. De heer Koenraad Aurousseau, bediende bij een advocaat;
2. De heer Luc Ballon (*), advocaat en hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven;
3. Mevr. Caroline Bergez, advocate;
4. De heer Danny Crabeels, advocaat;
5. De heer Piet Deslé, hoofdredacteur van het nieuws op de radio van de VMMa, op VTM-tekst en internet;
6. De heer Ralph De Wit, advocaat en hoofddocent aan de Faculteit rechten van de V.U.B.;
7. De heer Frank Franceus, adviseur-generaal van het Openbaar Ambt (FOD Personeel en Organisatie - bureau ABC en directie-generaal eHRM);
8. De heer Guido Jacobs, eerste auditeur bij de Raad van State;
9. Mevr. Kristine Kloeck, bureaulid van de Hoge Raad voor de Justitie;
10. De heer Joris Lagrou, advocaat;
11. De heer Johan Maertens, directeur van een therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden;
12. De heer Stanislas Ossieur, advocaat;
13. De heer Flip Petillion, advocaat;
14. De heer Karel Tobback, notaris;
15. De heer Joannes Vanderhaege, ambtenaar bij de FOD Justitie;
16. Mevr. Mieke Vanhaegendoren, gewoon hoogleraar aan de Faculteit toegepaste economische wetenschappen van de L.U.C.;
17. De heer Ludovicus Van Osta, justitieassistent;
18. De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;
19. Mevr. Gerda Vervecken, ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie, gedetacheerd naar het parket te Antwerpen;
20. Mevr. Katelijne Weyts (*), advocate.

Franstalig college

Magistraten
Werden verkozen als lid:

1. Christine Matray, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Karin Gerard, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel
3. Xavier De Riemaecker, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
4. Jeann Prignon, vrederechter van het kanton Fléron
5. Christiane Malmendier, raadsheer in het hof van beroep te Luik
6. Vincent Macq, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen
7. Philippe Morandini, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant
8. Jacqueline Devreux, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Patrick Mandoux, raadsheer in het hof van beroep te Brussel
10. Jean-Claude Van Espen, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Annie Philippart, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Jean-François Funck, rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel
2. Georges-Henri Simonis, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
3. Emile Goldenberg, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
4. Pierre Cornélis, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel
5. Yves Deloge, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik
6. Christine Wilwerth, eerste substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik
7. Charles-Eric Clesse, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi
8. Laure Du Castillon, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Philippe de Hemricourt de Grunne, substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Pierre Papleux, vrederechter van het kanton Aat-Lessen
11. Denis Maréchal, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik
12. Christine Larcin, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
13. Pierre Charles, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen
14. Marianne Renson-Salme, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
15. Françoise Kevers, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik
16. Carine Van Damme, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel en
17. Damine Chevalier, vrederechter van het tweede kanton Doornik
18. Georges Stevens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Niet-Magistraten
Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Jean-François Cats, bedrijfsrevisor
2. Mevr. Françoise Collard (*), advocate
3. De heer Edouard Delruelle (*), gewoon hoogleraar aan de ULg, leerstoel morele en politieke filosofie
4. De heer Benoît Frydman (*), docent aan de Faculteit rechten van de U.L.B.
5. De heer Jacques Hamaide (*), advocaat
6. De heer Pierre Jadoul (*), advocaat en docent aan de Haute Ecole ICHEC – ISC Saint-Louis - ISFSC
7. Mevr. Jacqueline Oosterbosch, advocate
8. De heer Jean-Paul Pruvot (**), gedelegeerd bestuurder van een verzekeringsmaatschappij
9. Mevr. Nicole Roland, directeur van de niet-gesubsidieerde opvangmilieus binnen de directie “opvang” van de “Office de la naissance et de l'enfance (ONE)”
10. De heer Pascal Vrebos, hoogleraar aan het “Institut Cooremans”, aan de “Académie des beaux-arts » en aan het « Conservatoire royal de Bruxelles”
11. Mevr. Rosita Winkler, lector aan de ULg en hoofd van het laboratorium moleculaire oncologie, afdeling radio-immunologie van de ULg

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Mevr. Annie Allard, juridisch adviseur bij de RTBF
2. Mevr. Marie-Christine Belleville, adviseur-generaal van Ambtenarenzaken in functie bij het Adviesbureau voor organisatie en beheer (ABC), met opdracht bij de FOD Financiën
3. De heer Luc Bihain, advocaat, lector en adjunct-docent aan de Faculteit rechten van de ULg
4. De heer Jacques Bourgaux (*), advocaat
5. De heer Philippe Damman, kandidaat-gerechtsdeurwaarder
6. De heer Jean-Albert Deltenre (*), advocaat
7. De heer Etienne Descamps, advocaat
8. Mevr. Isabelle de Viron, advocate
9. Mevr. Françoise Domont-Naert, belast met de economische en juridische informatie bij de consumentenvereniging Test Aankoop
10. De heer Philippe Dumoulin, arts
11. De heer Bernard Garcez, administratief directeur van de haven van Brussel
12. De heer Serge Hauppe, parlementair medewerker
13. De heer Bernard Hermant, bedrijfsleider
14. De heer François Jongen (*), advocaat, hoogleraar aan de Faculteit rechten van de U.C.L. en adjunct-hoogleraar aan de ULg
15. Mevr. Pascale Lecocq (*), docente aan de Faculteit rechten van de ULg
16. De heer Michel Loozen, secretaris van het politiecollege en van de politieraad en tevens hoofd van de dienst Juridische Zaken en Geschillen van de zone Anderlecht-Vorst-Sint-Gillis van de lokale politie
17. De heer Philippe Marchandise, bedrijfsjurist
18. De heer Laurent Marlière (**), bedrijfsleider en hoofdredacteur van de “Journal du Juriste”
19. Mevr. Béatrice Remy, notaris
20. Mevr. Sylvie Risopoulos, bestuursdirecteur bij de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
21. Mevr. Bernadette Smeesters, onderzoekster bij het “Centre de recherche et de prospective en droit social” van de U.L.B.
22. De heer Paul Vanwelde, zaakvoerder
23. De heer José Vilain, ambtenaar bij de FOD Financiën
24. Mevr. Jeanine Windey (*), advocate

Gepost door: PRT | 11-09-09

genadeloos Openbaar aanklager toont geen greintje genade voor Wesley Windhey

,,Vrijspraak zou verschrikkelijk zijn''

,,Zinloos geweld moet stoppen: Wim Felix en Wesley Windhey zijn allebei schuldig aan moord en moordpoging.'' Met die boodschap van openbaar aanklager Jean-Luc Cottyn trok de Gentse assisenjury zich gisteravond terug.

Als advocaten mogen kiezen, dan staan ze liever niet oog in oog met openbaar aanklager Jean-Luc Cottyn, want de man maakt er een gewoonte van om de beklaagden uit te kleden tot op hun vel. Vrijdag was het niet anders. ,,Ik heb hier al veel zogenaamde overkokende potjes en ontplofte mensen gezien'', zei hij. ,,En er wachten nog meer dan honderd zaken in mijn schuif. Brussel, Antwerpen, Oostende: overal hebben ze tegenwoordig de mond vol van zinloos geweld. Wel, ik zeg u: het zit hier bij ons. En op 20 mei 2004 heeft het zijn werk gedaan in Sint-Gillis-Waas.''

,,Eddy Martens, een cafébaas uit de duizend: zomaar doodgeschoten. Tim Sack en Sandra Cornu: zwaar gewond. Jean-Matthieu Pieters: voor de rest van zijn leven zo goed als blind. Ik zal nooit het beeld vergeten van de jongeman van 19 jaar die hier aan de arm van de zaalwachter kwam getuigen, omdat Felix die dag voorgoed het licht heeft uitgedaan'', zei Cottyn.

,,En waarom? Niet omdat iemand een vinger naar hem uitstak of omdat hij uitgedaagd werd. Wel omdat meneer Felix het in zijn kop gestoken had dat een van de aanwezigen tien jaar geleden iets verkeerds gezegd had over zijn verongelukte broer.''

Een lesje

Tot dan mocht Wesley Windhey veilig schuilen achter zijn advocaten, maar Cottyn was hem niet vergeten. ,,Toen ruziemaker Felix in de Pitstop aan de deur gezet werd, stond hij daar te voet en ongewapend. Maar Windhey was zo vriendelijk om hem op zijn brommer mee te nemen zodat ze samen zijn wapen konden halen.''

,,Wesley Windhey heeft inderdaad niet geschoten, maar zonder zijn hulp waren er ook geen doden gevallen. Als we straks de rekening maken, is driekwart van de taart voor Wim Felix, maar het laatste kwart is voor Windhey. En dat gaat hij hier betalen.''

,,Want de waarheid is dat Wesley verdomd goed wist dat er geschoten zou worden. In plaats van Felix tegen te houden, heeft hij hem in al zijn dwaasheid geholpen. Hij had er zelfs plezier in, want het werd tijd dat die bende van de Pitstop eens een lesje kreeg, vond hij. Ik zou het verschrikkelijk vinden voor de slachtoffers mocht u hem hier ongestraft laten gaan.''

Kieken in het kwadraat

Advocaat Ivan Reyns probeerde het toch. ,,Om van Wesley Windhey een moordenaar te maken, moet u zeker zijn dat hij wist wat Felix van plan was. Hij moet die moordende schoten ook zelf gewild hebben. Ik betwijfel of hij de gevolgen wel goed besefte en ik ben er zeker van dat hij ze niet gewild heeft'', zei Reyns. ,,Wesley Windhey heeft zelfs nog tot vier keer toe naar een vriend gebeld om Felix tegen te houden, maar hij kon hem spijtig genoeg niet bereiken. Mijn cliënt is misschien een kieken in het kwadraat, maar hij is geen moordenaar.''

Aanklager Jean-Luc Cottyn bulderde die technische benadering van tafel. ,,U doet de waarheid geweld aan. U bent Vrouwe Justitia aan het verkrachten'', riep hij. ,,Windhey wist wat Felix van plan was en hij heeft hem laten begaan. Meer zelfs, hij heeft hem nog geholpen om zijn wapen te halen. Dan moet je achteraf niet meer beweren dat hij de gevolgen niet gewild heeft''

En dan tegen de jury: ,,Als u Windhey vrijspreekt, moet u morgen niet komen klagen dat u zich vergist heeft. Dan zijn al die fakkeltochten en Witte Marsen tegen zinloos geweld voor niets geweest'', zei Cottyn.

Nadine Maes, de advocate van schutter Wim Felix, hield het kort. ,,De schuld van Felix is verpletterend en dat beseft hij maar al te goed'', zei ze. ,,Verklaar hem schuldig, maar hou er daarna bij uw straf rekening mee dat hij geen onverbeterlijke crimineel is. Wel een onzekere, depressieve jongeman die nooit de dood van zijn grote broer verwerkt heeft.''


Willy De Buck
Het Nieuwsblad 10/02/2007

Gepost door: PRT | 11-09-09

Jean-Luc Cottyn algemeen voorzitter van Hoge raad voor Justitie

Brugge - Jean-Luc Cottyn uit Brugge wordt volgende week woensdag algemeen eerste voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

De Hoge Raad is opgericht na de affaire Dutroux om het vertrouwen in justitie te herstellen. De Raad voor de Justitie onderzoekt klachten en beslist ook over de aanstelling van magistraten. Er gebeuren sindsdien geen politieke benoemingen meer.

Jean-Luc Cottyn is geboren in Menen, groeide op in Oostende, en woont nu al lang in Brugge. Hij is al 25 jaar magistraat, en legde een hele weg af binnen justitie. Sinds vorig jaar is dit statige gebouw in de Louisalaan in Brussel z’n werkplek : de Hoge Raad voor de Justitie. Hij is voorzitter van de advies-en onderzoekscommissie, die elk jaar 350 klachten onderzoekt.

Nieuws.be, 04/09/2009

Video Terzake:

Gepost door: PRT | 11-09-09

afschaffing volksjury VRG: debat assisenprocedure

Brood bij de bakker, vlees bij de slager, en recht bij de jurist?


In de geest van de Franse Revolutie ontstond de assisenprocedure waarbij geen professionele maar een twaalfkoppige volksjury in geval van zeer zware delicten mag oordelen over de schuldvraag. Ondertussen geldt het adagium: "la révolution est une vieille dame" en vormt de Assisenprocedure het hete hangijzer van de Belgische rechtspraak.

Ide Smets


Aanleiding voor de hevige polemiek is de recente veroordeling van België door het Europees hof voor de rechten van de mens (EHRM). De assisenprocedure zoals deze in België wordt uitgevoerd werd er niet legitiem geacht. Het struikelblok voor het EHRM was het feit dat de jury haar oordeel niet moet motiveren en zo de indruk van willekeur creëert. Het Vlaams Rechtsgenootschap, beter bekend als de studentenkring VRG en professor en advocaat Raf Vestraeten besloten kort op de bal te spelen en nodigde voorgaande woensdag enkele kopstukken uit om het debat te voeren.
"Dames en heren van de jury, ik ga proberen mijn gelijk te halen: ik pleit voor een totale afschaffing," opent Jean-Luc Cottyn, co-voorzitter van de Hoge Raad van Justitie ongenuanceerd zijn betoog, "Mijn liefde voor vrouwe Justitia is groot en voor haar verleidelijke dochter Assisen nog groter, maar het is geen blinde liefde." Vervolgens structureert hij zijn pleidooi aan de hand van drie argumenten. Cottyn: "Het concept van een volksjury is tegenwoordig een utopisch gegeven. De juryleden bestaan vooral uit huis- en kuisvrouwen aangezien andere opgeroepenen veelvuldig last blijken te hebben van een hypertonische blaas of andere fysieke kwalen. Zijn die huis- en kuisvrouwen te min voor mij? Neen, maar dat is geen weerspiegeling van de maatschappij."
Ten tweede rakelt hij de nog steeds niet legitieme motiveringsplicht op en als laatste argument poneert hij dat de fundamentele rechten van de beschuldigden geschonden worden door de onmogelijkheid om in beroep te gaan tegen een assisenvonnis.
In tweede instantie mag Renaat Landuyt, jurist en socialistisch ex-minister, zijn zegje doen. Hij vat het debat eerder op als een preekstoelgebeuren en schermt kansloos in het rond met ideologische argumenten. Landuyt: "De basis van assisen is een wantrouwen ten aanzien van professionele rechters. Het is een reactie tegen de elite die altijd alles behaalt en staat gelijk aan het aanvaarden dat de gewone mens de macht en de kennis heeft om zulke beslissingen te nemen."

motiveringsplicht

Advocaat en bedreven assisenpleiter Filip Van Den Ende slaagde er gelukkig wel in om een aantal argumenten van Cottyn te counteren. Hij stelt het teloorgaan van de assisenprocedure gelijk aan een democratisch deficit en argumenteert dat het geldgebrek bij Justitie de oorzaak is van de onevenwichtige jury's omdat er geen degelijke vergoeding kan worden voorzien. Daarenboven acht hij het onmogelijk dat het oordeel van professionelen in plaats van een volksjury aanvaard zou zijn in gemediatiseerde zaken als die van Michel Nihoul aangezien hij oneindig veel connecties had in de politieke, juridische en zelfs koninklijke wereld. In beroep gaan tegen een assisenvonnis staat voor hem gelijk aan vragen naar een andere doorsnede van de maatschappij en dat is ondenkbaar.
Het debat wordt besloten met een vragenrondje. De studenten worstelen vooral met de vraag of 'de gewone mens' de kwellingen, verantwoordelijkheid en technische kant van een rechtszaak aankan. Jean-Luc Cottyn lijkt dan ook op het eerste gezicht het pleit te hebben gewonnen.

Veto 2 maart 2009
http://www.veto.be/veto/veto3516/VRG.html

Gepost door: PRT | 11-09-09

Intriges Fortis 5/02/09
Fortis: nog meer intriges

De Fortis-affaire heeft nu ook al hommeles veroorzaakt bij de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). Aanleiding zijn de uitlatingen van Jean-Luc Cottyn (foto: Belga). De man is advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent en één van de vier leden van het leidinggevende bureau van de HRJ. Hij verklaarde woensdagavond tegenover de pers dat de parlementaire onderzoekscommissie en de Hoge Raad voor Justitie wél tegelijk een onderzoek kunnen voeren naar de onregelmatigheden tijdens de Fortis-processen. Hij ging daarmee in tegen het verslag van de vier experts van de onderzoekscommissie.

Welingelichte bronnen bij de HRJ melden nu dat Cottyn geen mandaat had om de uitspraken te doen. Integendeel. Er was net afgesproken om niet te communiceren. Sommige leden van de Hoge Raad zien zelfs een politieke agenda achter het manoeuver. Ze verwijzen naar het Open VLD-etiket van Cottyn.

http://blogs.tijd.be/zaakjustitie/2009/02/index.html

Gepost door: PRT | 11-09-09

De commentaren zijn gesloten.