02-09-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Commissie Justitie, Eerste Kamer

eerst_kamer-006Kinderpornozaak Zandvoort: Commissie Justitie, Eerste Kamer (Nederland)


Aan de heer J. Boeykens (Werkgroep Morkhoven)

Datum 13 februari 2009

betreft antwoord op uw geschrift van 21 januari 2009

Geachte heer Boeykens,

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 21 januari 2009 inzake kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis is gesteld van de vaste commissie voor Justitie.

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 10 februari 2009 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Drs. Hester Menninga

http://droitfondamental.eu/001-SENAT_HOLLANDAIS_SE_LEVE_POUR_MARCEL_VERVLOESEM-piece-nl.htm

De commentaren zijn gesloten.