17-08-09

De geheime dossiertjes van Minister De Clerck

Brussel, 17 augustus 2009

De vzw Werkgroep Morkhoven vernam vandaag dat een zekere J.H. naar het kabinet van justitieminister De Clerck was gestapt om te weten wanneer men op zijn schrijven zou antwoorden.

Op het kabinet gekomen, deelde men hem mede dat zijn schrijven in een 'apart dossiertje' was gestoken van de (aarzelend)... vzw Werkgroep Morkhoven.

Een bericht van de vzw Werkgroep Morkhoven over de opsluiting van zieke gevangenen in de overbevolkte gevangenissen en over de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, alsook een artikel van Fiona Ang en Heidi Panken (Amnesty International Vlaanderen, Liga voor Mensenrechten) over de daadwerkelijke bescherming van gedetineerden, was per ongeluk onder J.H's naam naar Minister De Clerck en de kabinetsmedewerkers gemaild.

Het voorval toont in ieder geval aan dat het kabinet van de Minister van Justitie een apart dossiertje bijhoudt waarin al de mails en brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven worden opgeslagen en waarop waarschijnlijk vermeld staat: 'Interne Zaken - Voor de Minister en zijn kabinetschef - Niet beäntwoorden'.

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven al maanden geen antwoord meer krijgt op haar brieven met éénvoudige vraagstellingen zoals 'Geachte Heer Minister, In Uw brief van 25 maart 2009 deelde U aan de heer Vervloesem mede dat U zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.  De heer Vervloesem kreeg echter niemand te zien of te horen.  Tot welke dienst kan ik mij terzake richten? In afwachting van Uw antwoord, teken ik,  Hoogachtend,  Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven - vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis'.

De commentaren zijn gesloten.