14-08-09

Corruptie magistraten

De Clerck start onderzoek naar magistraten

VRT, do 13/08/2009

Er komt een onderzoek naar corruptie bij enkele topmagistraten. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) bevestigd. De zaak is door de federale gerechtelijke politie rechtstreeks aan de minister doorgespeeld.

Francine_DeTandtIn een mededeling laat De Clerck weten dat hij een brief heeft gehad van de federale gerechtelijke politie. De minister heeft daarop "onmiddellijk de bevoegde gerechtelijke overheid belast met het onderzoek en de opvolging van de gegevens vervat in de brief".

De Brusselse speurders kwamen de zaak jaren geleden op het spoor, naar aanleiding van een fraude-onderzoek tegen een advocaat. De details over de zaak zijn niet bekend, maar het zou gaan om corruptie en schriftvervalsing, waarbij enkele topmagistraten  betrokken zouden zijn.

Volgens onze bronnen gaat het om de voorzitster van de handelsrechtbank van Brussel Francine De Tandt en de vroegere procureur-generaal Jacques De Lentdecker. Naar De Tandt zou al vijf jaar een onderzoek lopen en hoewel De Lentdecker dat wist zou hij ervoor gezorgd hebben dat De Tandt tot voorzitster van de handelsrechtbank werd benoemd.

De gerechtelijke politie speelde het dossier door aan het parket, maar dat heeft de zaak, ondanks veel aandringen, nog altijd niet aanhangig gemaakt.  Uiteindelijk speelde de federale gerechtelijke politie het dossier door aan minister van Justitie De Clerck.

De Clerck zegt dat hij niet alleen een onderzoek heeft laten starten maar dat hij de verdere afhandeling van het dossier "nauwgezet" zal opvolgen. In de loop van het onderzoek zal de minister echter geen verdere verklaringen afleggen.

01:45 Gepost door agora in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: corruptie topmagistraten |  Facebook |

Commentaren

Magistratuur: onderzoek naar corruptie
De spraakmakende rechtszaken van Francine De Tandt

BRUSSEL - Francine De Tandt, één van de geviseerde rechters in het onderzoek naar corruptie tegen een aantal Brusselse magistraten, behandelde de voorbije jaren een aantal ophefmakende dossiers.

Het onderzoek tegen De Tandt kwam eerder toevallig op gang, na een huiszoeking vijf jaar geleden bij advocaat Robert Peeters tegen wie een strafonderzoek loopt. Bij die advocaat zijn vonnissen van haar aangetroffen, die ze nog moest uitspreken. Er zou sprake zijn van een systeem van corruptie en schriftvervalsing.

Spraakmakende processen

De Tandt behandelde onder meer het failissement van Sobelair en onlangs nog de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Haar vonnis in eerste aanleg was toen gunstig voor de overheid maar werd in het felbesproken Fortis-arrest omgekeerd.

Fortis

De naam van Francine De Tandt kwam in december ook al in een negatief daglicht te staan. Volgens de geruchtenmolen zou zij haar 'pro-BNP'-beslissing onder invloed van de regering hebben genomen terwijl ze eigenlijk eerst een andere beslissing wilde nemen. De advocaten van de regering zouden bovendien op voorhand kennis hebben kunnen nemen van die beslissing.

In een interview met de zakenkrant L'Echo schreeuwde De Tandt toen haar verontwaardiging uit over die insinuaties. 'Ik werk al 31 jaar in de magistratuur en ik ben altijd integer geweest. Het is voor mij ondenkbaar dat ik mij door iemand zou laten benaderen.'

De Lentdecker

Ook de vroegere procureur-generaal Jacques De Lentdecker wordt genoemd in het dossier. Hoewel De Lentdecker, zoon van voormalig gerechtsjournalist Louis De Lentdecker, wist dat er een onderzoek naar De Tandt liep, zou hij ervoor gezorgd hebben dat De Tandt tot voorzitster van de handelsrechtbank werd benoemd.

De Lentdecker wil geen commentaar geven over het onderzoek. 'Voor commentaar op de inhoud verwijs ik u naar de instanties die de zaak in gang staken. De politiediensten dus.'

De federale gerechtelijke politie van Brussels bezorgde het explosieve dossier rechtstreeks aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), omdat ze een doofpotoperatie vermoedt. De minister heeft donderdag laten weten dat hij een onderzoek heeft laten starten.

De Standaard, donderdag 13 augustus 2009

Bron: belga/DS Auteur: svh

Gepost door: Yves | 16-08-09

'Omstreden rechter was chanteerbaar'

Standaard zondag 16 augustus 2009
Auteur: Frans De Smet

Rechter Francine De Tandt zou 500.000 euro geleend hebben voor een investering in een mijnproject, dat oplichterij bleek. belga


Volgens ingewijden kon Francine De Tandt lening van 500.000 euro niet terugbetalen —

Francine De Tandt, de voorzitster van de rechter van koophandel in Brussel die deze week in opspraak kwam in een corruptieonderzoek, wordt door ingewijden omschreven als 'chanteerbaar' vanwege niet-terugbetaalde leningen.

De feiten in een notendop, voor tot dusver bekend. Er loopt sinds 2004 een corruptieonderzoek tegen zakenadvocaat Robert Peeters uit Overijse. Het gaat om een affaire ter waarde van misschien wel 10 miljoen euro, aangespannen door een ex-vennoot die zich opgelicht voelt door Peeters.

Bij een huiszoeking bij hem vindt de politie onder andere het klad van een nog niet uitgesproken vonnis in deze affaire van de hand van Francine De Tandt. Sindsdien loopt ook tegen haar een strafonderzoek. Omdat hij vreest dat de zaak in de doofpot wordt gestopt, meldt Glenn Audenaert, het hoofd van de federale gerechtelijke politie, de affaire aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Die beveelt een bijkomend onderzoek.

Peeters wordt door ingewijden beticht van het opsporen van zwarte vermogens, waarna hij deze ondernemers 'afperst'. Hij en De Tandt beweren dat ze slachtoffer zijn van 'opgezet spel'. Peeters dient een klacht in tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Voor de tv-camera's beschuldigt hij Glenn Audenaert van manipulatie en bedrog: hij geeft toe dat hij zwarte vermogens opspoort, voor rekening van ex-echtgenotes of -vennoten, en beweert dat hij daarbij ook 'vrienden' van Audenaert op het spoor kwam die hem het zwijgen willen opleggen.

VRT-journalist Leo Stoops voegt er een opmerkelijk element aan toe: hij achterhaalde dat Francine De Tandt vóór de eeuwwisseling 20 miljoen oude franken - omgerekend 500.000 euro - leende van een collega-rechter, voor een investering samen met haar broer in een mijnproject in Afrika. Het project was een oplichterij.

De Tandt werd daarna voor de burgerlijke rechtbank van Gent veroordeeld tot terugbetaling van de lening, wat ze niet kon. Ook andere bronnen bevestigen dat ze 'kwetsbaar' werd door haar schulden in combinatie met het straf- en tuchtonderzoek tegen haar. Maar haar afkomst - een neef van haar ouders was voordien voorzitter van dezelfde rechtbank in Brussel, en begeleidde haar in haar carrière - zorgde voor rugdekking.

N-VA eist dat Stefaan De Clerck vervroegd tekst en uitleg geeft aan het parlement. Ook Renaat Landuyt (SP.A) vindt dat: 'Bij elk gelijkaardig onderzoek tegen een burger geeft een persrechter uitleg. Als het gaat over magistraten en advocaten kan dat kennelijk niet. Leg maar eens uit aan een politieman die wordt geblokkeerd in zijn carrière door een vaak onterechte klacht, hoe Francine De Tandt nog promotie kon krijgen tot voorzitster terwijl ze al twee keer in opspraak kwam.'

Gepost door: LPG | 17-08-09

Landuyt: 'om te vermijden dat de mensen aan het fantaseren slaan'
Landuyt vraagt uitleg aan De Clerck

17/08/2009 - Minister De Clerck moet het parlement uitleg geven bij de vermeende corruptie bij het gerecht. Renaat Landuyt: “Dit is een cruciale zaak. De minister kan niet langer zwijgen”.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft nog geen uitleg gegeven over de mogelijke corruptiezaak bij het Brussels gerecht. Bij die zaak zou onder andere de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel, Francine De Tandt, betrokken zijn. De minister heeft totnogtoe enkel een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

“We weten niet wat er wordt onderzocht, we weten niet wie het onderzoekt, we weten niet eens waar het wordt onderzocht. We weten helemaal niets”, stelt sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt. “In elke gewone strafzaak maakt een persrechter tenminste die basisinformatie publiek. Net om te vermijden dat de mensen aan het fantaseren slaan. Door te zwijgen voedt De Clerck de complottheorieën en de roddels.”

Onder druk van de oppositie komt de Kamercommissie Justitie mogelijk volgende week uitzonderlijk en vervroegd samen.


http://www.s-p-a.be/nationaal/nieuws/nieuws/nieuwsitem.asp?iID=18905

Gepost door: Yves | 17-08-09

PS vraagt officiële verklaring PS vraagt officiële verklaring over De Tandt

17/08/2009

De PS vraagt een "officiële" verklaring over het dossier rond Francine De Tandt (foto), de voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel die genoemd wordt in een onderzoek naar mogelijke corruptie.
lees ook
Advocaat corruptiezaak dagvaardt België
Francine De Tandt gaat in de tegenaanval
Eerder hadden de Vlaamse socialisten al aangedrongen op een verklaring van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), maar de SP.A zit federaal in de oppositie. Nu komt de vraag dus van een meerderheidspartij.

De Franstalige socialisten vinden dat de Kamer best een gemengde commissie Binnenlandse Zaken/Justitie samenroept voor de opening van het gerechtelijk jaar op 1 september.

Ook de Vlaamse liberalen willen dat minister van Justitie De Clerck voor september in het parlement uitleg geeft over het onderzoek naar De Tandt. CD&V liet eerder weten dat ze wil dat de commissie Justitie wordt bijeengeroepen.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/2.5323/090817_ps_de_tandt

------

Francine De Tandt gaat in de tegenaanval ma 17/08/2009 - 12:38
In de Franstalige media verdedigt de Brusselse handelsrechter Francine De Tandt zich tegenover de beschuldigingen van corruptie door het hoofd van de federale gerechtelijke politie Glenn Audenaert. Die gaat zijn boekje te buiten, zegt de Tandt.
De gerechtelijke politie heeft een brief geschreven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) over mogelijke corruptie bij de hoogste magistratuur in Brussel. De Clerck heeft onmiddellijk een onderzoek naar de kwestie gevraagd.

In de hele zaak wordt de naam van handelsrechter Francine De Tandt genoemd, maar zij vindt dat ze zich niets te verwijten heeft. Zij ziet in de beschuldigingen die in de pers verschijnen een poging om haar te beschadigen en onderuit te halen.

Over de beschuldigingen vanwege Audenaert is De Tandt duidelijk: hij gaat zijn boekje te buiten. Ten gepasten tijde zal dit alles opgehelderd worden, klinkt het.
Commissie Justitie bijeen?
Op vraag van de oppositie zijn er ook plannen om de parlementscommissie Justitie vervroegd bijeen te roepen. De voorzitster van de commissie, Sonja Becq (CD&V), heeft daarvoor de toestemming gevraagd aan parlementsvoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en minister van Justitie De Clerck.

Volgens Beck zijn er de afgelopen maand een heleboel dingen gezegd waarover verduidelijking nodig is. Of dat met de huidige stand van het onderzoek mogelijk is, weet Becq wel niet.

Gepost door: LPD | 18-08-09

De Tandt ontkent alle beschuldigingen
De Standaard maandag 24 augustus 2009
Bron: belga Auteur: dsl, rbo


De in opspraak gekomen voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel, Francine De Tandt, 'wacht in alle vertrouwen alle onderzoeken af'. Dat zegt haar advocaat André De Becker.

De Tandt weerlegt alle beschuldigingen aan haar adres. Zo loopt er een onderzoek of de rechter onder druk vonnissen veranderde.

De advocaat hekelt het feit dat de beschuldigingen in het wilde weg worden geuit. Hij wijst op het principe van het vermoeden van onschuld en de 'gelijkheid van wapens'.

'Tot vandaag heeft De Tandt slechts langs de pers kennis kunnen nemen van de tegen haar gerichte beschuldigingen en ze moet zich dus blindelings verdedigen', luidt het bij haar advocaat.

'Lening is privézaak'
In het onderzoek is ook sprake van een lening van 500.000 euro van De Tandt bij een zakenman en consulair rechter.

Ook in deze kwestie ontkent de advocaat elke invloed op haar job als rechter. Het gaat hier om een privézaak, aldus de raadsman. Hij ontkent ook dat de schuldeiser betrokken was als expert bij rechtszaken van De Tandt.

Gepost door: PSD | 25-08-09

Landuyt vraagt uitleg aan De Clerck
17/08/2009 - Minister De Clerck moet het parlement uitleg geven bij de vermeende corruptie bij het gerecht. Renaat Landuyt: “Dit is een cruciale zaak. De minister kan niet langer zwijgen”.


Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft nog geen uitleg gegeven over de mogelijke corruptiezaak bij het Brussels gerecht. Bij die zaak zou onder andere de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel, Francine De Tandt, betrokken zijn. De minister heeft totnogtoe enkel een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

“We weten niet wat er wordt onderzocht, we weten niet wie het onderzoekt, we weten niet eens waar het wordt onderzocht. We weten helemaal niets”, stelt sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt. “In elke gewone strafzaak maakt een persrechter tenminste die basisinformatie publiek. Net om te vermijden dat de mensen aan het fantaseren slaan. Door te zwijgen voedt De Clerck de complottheorieën en de roddels.”

Onder druk van de oppositie komt de Kamercommissie Justitie mogelijk volgende week uitzonderlijk en vervroegd samen.

http://www.s-p-a.be/nationaal/nieuws/nieuws/nieuwsitem.asp?iID=18905

Gepost door: Yves | 26-08-09

kamercommissie De Tandt en De Clerck gehoord

DS 28/08/2009 Het hof van beroep van Brussel gaat voor volgende vrijdag beslissen of rechter Francine De Tandt geschorst blijft of niet. De Tandt is vanmiddag voor dat hof gehoord. En minister De Clerck is verschenen in de kamercommissie justitie.

Gepost door: PSD | 28-08-09

'Binnen een week uitspraak over De Tandt'
DS vrijdag 28 augustus 2009
Bron: BELGA
Auteur: wle


BRUSSEL - Rechter Francine De Tandt, de voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel, is vrijdag gehoord door de raadsheer van het hof van beroep die haar tuchtdossier behandelt. De raadsheer heeft vervolgens zijn beslissing in beraad genomen en zal voor vrijdag 4 september uitspraak doen over de bevestiging van haar schorsing.

Dat heeft Belga vernomen van de persmagistraat van het hof van beroep, raadsheer Koenraad Moens.

De Tandt werd op dinsdag 25 augustus voorlopig geschorst na aanhoudende berichten over haar vermeende corruptie en al te nauwe verstandhouding met enkele advocaten. De schorsing gold slechts voorlopig omdat de magistrate zelf nog niet gehoord was. Binnen de tien dagen moest de schorsing daarom bevestigd of opgeheven worden, na een verhoor van De Tandt.

Donderdag kon De Tandt haar tuchtdossier samen met haar advocaat, meester André De Becker, inkijken en vrijdag is ze dan verhoord, meldt raadsheer Koenraad Moens. "Het verhoor heeft inderdaad plaatsgevonden en is afgesloten", zegt de persmagistraat van het hof van beroep. "De raadsheer die het onderzoek voert, heeft vervolgens zijn beslissing in beraad genomen en zal vóór volgende vrijdag, 4 september, een uitspraak doen."

Over de inhoud van het verhoor werd geen commentaar gegeven. De Tandts advocaat, meester De Becker, was vrijdag ook niet bereikbaar voor een reactie. De magistrate heeft zelf wel steeds haar onschuld benadrukt.

===============

reactie:

Dit kan blijkbaar in sneltreinvaart worden afgehandeld ! Wat moet de brave burger, die zijn zaak al 10 tot 15 jaar ziet aanslepen, hiervan denken ?

Gepost door: PSD | 28-08-09

'Parket waarschuwde tientallen keren over De Tandt'
DS vrijdag 28 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: jns


De voorbije vijf jaar, al sinds de eerste aanwijzingen tegen rechtbankvoorzitster Francine De Tandt opdoken in 2004, heeft het parket van Brussel 'tientallen' verslagen overgemaakt aan het parket-generaal van Brussel. Dat schrijft De Tijd vrijdag.
De verslagen werden overgemaakt onder alle procureurs des Konings die van 2004 tot nu in dienst waren. Maar het Brusselse parket-generaal achtte het niet opportuun om een gerechtelijk onderzoek te starten naar de feiten.

Donderdag besloot het Brusselse parket-generaal dan toch een raadsheer van het Brusselse hof van beroep aan te stellen om de aanwijzingen van corruptie tegen De Tandt te onderzoeken. Het parket-generaal doet dat naar eigen zeggen op basis van bijkomende stukken die het de voorbije dagen heeft verzameld. Maar volgens informatie van De Tijd zijn enkel 'bekende' stukken opnieuw opgevraagd bij het parket van eerste aanleg.

Gepost door: PSD | 28-08-09

De commentaren zijn gesloten.