14-08-09

Belgische gevangenen: kort geding tegen Belgische Staat

 


Gevangenen eisen 500 euro per fouillering en 250 euro per ontbrekend stuk kledij

Acht gedetineerden van de gevangenis in Hasselt vragen in een kort geding tegen de Belgische staat een dwangsom van 250 euro per kledingstuk dat niet voorhanden of te versleten is. Daarnaast vragen ze een dwangsom van 500 euro per keer dat ze uit de kleren moeten bij fouilleringen. De Hasseltse kortgedingrechter luisterde naar de pleidooien van de advocaat van de gedetineerden, Jürgen Millen, en de raadsman van de Belgische staat, Carl Raymaekers.

Onhygiënisch
De acht gevangenen, onder wie Carl De Schutter, "moeten meerdere dagen met dezelfde onderbroek of bovenkleding rondlopen en dat is natuurlijk onhygiënisch", voerde advocaat Millen aan. De gevangenen wilden vandaag hun versleten kleren zelf aan de rechter tonen, maar dat kon niet omdat het transport vanuit de Hasseltse strafinrichting niet geregeld was.

Advocaat Raymaekers vroeg de rechter namens de Belgische staat de eis inzake de kleding ongegrond te verklaren. "Het gaat te ver dat het mensonwaardig zou zijn dat er niet voldoende kleding voorhanden is."

Fouilleringen
In verband met de fouilleringen "vragen we dat de ontkleding verboden wordt", aldus nog Millen. "Op 15 september start ook een procedure ten gronde en hopelijk hebben we begin volgend jaar dan een definitieve uitspraak inzake de fouillering."

Raymaekers wees erop dat de wetgeving in een onderzoek op de kleding voorziet, en dat daarvoor geen toestemming van de directie nodig is. "Voor een onderzoek op het lichaam, waarbij ook alle lichaamsholtes gecheckt worden, is een geïndividualiseerde en gemotiveerde beslissing van de directie nodig."

De rechter nam de zaak in beraad en zal binnenkort een uitspraak doen. (belga/sam)

De Morgen, 13/08/09

Commentaren

Jamioulx

Turkije spreekt van foltering na dood gevangene Jamioulx

De dood van een Turkse gedetineerde in de gevangenis van Jamioulx zorgt voor verontwaardigde reacties in Turkije. Uit een autopsie bleek dat Michael Takin wellicht overleden is door een tussenkomst van de gevangenbewaarders, op het moment dat hij om disciplinaire redenen werd overgebracht naar een andere cel.

Folterpraktijken
De Turkse media spreken over folterpraktijken in de Belgische gevangenissen. Volgens het Turkse persbureau Anatolie heeft de voorzitter van de commissie Mensenrechten van het Turkse parlement een brief geschreven naar het Belgische parlement om navraag te doen naar de omstandigheden van de dood van de gedetineerde. Turkije zelf wordt vaak met de vinger gewezen omwille van zijn gevangenissysteem.

Onderzoek
Het stoffelijk overschot van Michael Takin werd vandaag naar Turkije gerepatrieerd. Hij wordt begraven in zijn geboortestad Sivas, in het centrum van het land. Bij de autopsie werden sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van Takin. Het lopende onderzoek moet uitmaken of de handelingen van de cipiers aangepast waren aan de situatie en of ze al dan niet tot de dood van de gevangene leidden.

Cipiers
Er werden drie cipiers ondervraagd, waarop hun collega's van de gevangenis van Jamioulx gisteren in staking gingen. De gevangenisbewakers gingen vandaag opnieuw aan het werk. Er is voorlopig nog niemand in beschuldiging gesteld, en evenmin zijn er tegen de drie cipiers disciplinaire maatregelen uitgesproken. De komende dagen vinden er nog verhoren plaatse, en er komt ook een wedersamenstelling van de feiten. (belga/sam)

De Morgen 12/08/09 21u32

----------

Cipiers Jamioulx staken na verdacht overlijden gevangene

De penitentiair beambten van de gevangenis van Jamioulx, vlakbij Charleroi, zijn in staking gegaan omdat enkele van hun collega's gisteren zijn ondervraagd in verband met het overlijden van een gevangene het afgelopen weekend. Het lichaam van de gevangene vertoonde volgens geruchten sporen van geweld, wat de cipiers "in diskrediet" brengt.

Mishandeld of gestikt?
Volgens de beambten wordt ook ten koste van hen en hun naasten een "klimaat van onveiligheid gecreëerd, zowel binnen als buiten de gevangenismuren". Na het overlijden van de 31-jarige Michel Takin zaterdag, werd onder de gevangenen het gerucht verspreid dat hij mishandeld was. Volgens de gevangenisdirectie klopt deze versie niet en is Takin gestikt omdat hij iets niet doorgeslikt kreeg.

Door de actie kunnen de gevangenen die voor de rechtbank van Charleroi moeten verschijnen, vandaag niet ter plaatse geraken. (belga/lb)
11/08/09 11u30

--------------

Familieleden overleden gedetineerde betogen voor gevangenis van Jamioulx

Familieleden van de gedetineerde die zaterdag overleed in de gevangenis van Jamioulx, in de provincie Henegouwen, hebben vanavond voor de strafinrichting betoogd. Dinsdagmorgen begon een staking van cipiers.

De ouders van de overleden gedetineerde vroegen een onderhoud met de gevangenisdirectie. Een ontmoeting kwam er niet, wel een telefonisch onderhoud.

Staking
Woensdagmorgen vanaf 6 uur zouden de cipiers in principe het werk hervatten. Dinsdagochtend begon een staking, daags nadat drie cipiers van de instelling verhoord werden door de onderzoeksrechter. De drie beambten zullen kortelings opnieuw gehoord worden door het gerecht. De komende dagen zou er ook een wedersamenstelling plaatsvinden in de gevangenis van Jamioulx. (belga/eb)
11/08/09 23u47

------------

Sporen van geweld aangetroffen op overleden gevangene Jamioulx

Er zijn sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van de 31-jarige Michael T., de gedetineerde die zaterdag in de gevangenis van Jamioulx was overleden. Dat blijkt volgens het parket van Charleroi uit een autopsie die op het lichaam uitgevoerd werd. Drie cipiers van de instelling zijn inmiddels ondervraagd door een onderzoeksrechter.

Tussenkomst cipiers
Uit de autopsie, die gisteren werd uitgevoerd, blijkt dat de gevangene wellicht overleden is door een tussenkomst van de cipiers, op het moment dat de gevangene om disciplinaire redenen overgebracht werd naar een andere cel.

Ondervraging
De drie betrokken cipiers werden vandaag ondervraagd door een onderzoeksrechter, maar er werd nog geen enkele beschuldiging uitgesproken. Uit onderzoek zal nu moeten blijken of de handelingen van de cipiers, gezien de situatie, gelegitimeerd waren. (belga/dea)
10/08/09 19u03

Gepost door: Yves | 14-08-09

De commentaren zijn gesloten.