10-08-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: Open Brief Stefaan

 

declerck.286380

Bedankt voor je antwoord Stefaan.

Ik meen ook dat men in Turnhout en omstreken het één het ander te verbergen heeft, anders had men op het parket van Turnhout -zoals de Hoge Raad voor de Justitie erkende- de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem niet laten verdwijnen.
Ik diende hiervoor meermaals klacht in bij Justitie maar deze klacht werd nooit onderzocht.
Ik vroeg de Minister(s) van Justitie herhaaldelijk om deze verdwijning te laten onderzoeken, doch kreeg geen antwoord.
Ook Minister De Clerck wenst mij terzake niet te antwoorden.

Ook het feit dat de in opspraak gekomen (en nadien witgewassen) gerechtelijke inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) in een fax aan de rijkswacht van Geel verklaarde dat de op de kinderpornocd-roms Zandvoort voorkomende jeugdmagistraat een 'eigenaar was van een nachtbar in Charleroi' terwijl dit niet het geval was, bewijst dat het parket van Turnhout deze zaak ten allen koste moest dichtdekken.
Waarschijnlijk heeft Georges Zicot hiertoe opdracht gekregen.
Ik diende hiervoor meermaals een klacht in bij Justitie maar deze klacht werd niet onderzocht.

Dan waren er de 7 kinderpornocd-roms Zandvoort die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) via ex-justitieminister Tony Van Parys aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen voor onderzoek liet overmaken.  Ook daarvan werd in 2008 de verdwijning vastgesteld die door de Hoge Raad voor de Justitie werd bevestigd.  Door Marcel snel te veroordelen en doordat de pers deze zaak doodzweeg, wisten ze deze zaak toe te dekken.
Ik vroeg de Minister(s) van Justitie herhaaldelijk om deze verdwijning te laten onderzoeken, doch kreeg geen antwoord.
Ook Minister De Clerck wenst mij terzake niet te antwoorden.

Verder hebben we Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel, die met zijn bijna 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam, Marcel juist na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort wegens 'folteringen en verkrachtingen' waarvan hij zogezegd 20 jaar voordien het slachtoffer was geworden, aanklaagde en onmiddellijk door de vlaamse pers en Justitie geloofd werd.
Voor die processen-verbaal diende ik regelmatig een klacht in bij de Justitie en bij procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen. 
Voor zover ik weet, werd mijn klacht echter nooit onderzocht en behandeld. Ook Minister De Clerck wenst mij terzake niet te antwoorden.

De -volgens het rapport van de federale politie- bijna 90.000 misbruikte kinderen op de kinder-pornocd-roms Zandvoort werden nooit geidentificeerd omdat de foto's 'te oud' waren.  De klachten tegen Marcel over zogezegde feiten die 20 jaar oud waren, werden wél onderzocht.  Het is dus duidelijk dat men de klachten tegen Marcel waarover de vlaamse pers constant schreef, uitsluitend heeft gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Vandaar dat men de verkrachters en folteraars in de kinderpornozaak Zandvoort nooit heeft opgespoord en vervolgd.
Ik diende hierover op alle mogelijke manieren klacht in bij Justitie maar men zweeg deze zaak gewoon dood.
Ik vroeg ook Minister De Clerck om deze zaak opnieuw te laten onderzoeken maar de Minister antwoordt mij niet.

De kinderpornozaak Zandvoort beperkte zich niet alleen tot Turnhout of Antwerpen maar had zijn tentakels ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Tjechië, Thailand enzoverder en bevatte de namen van zeer bekende pedofielen en kinderpornohandelaars die door Marcel deels werden opgespoord.

Wel interessant om te weten, is dat de wereldwijd bekende Britse pedofiel John Stamford die een adressenboek voor kindermisbruikers uitgaf, in Geel (nabij Herentals) woonachtig was.
Hij overleed in de gevangenis van Turnhout aan een zogezegde hartaanval.  Er werd nooit meer over deze zaak geschreven.

Enkele jaren geleden was er dan het schandaal van minderjarige meisjes uit Moldavië binnen de intercommunale CIPAL met zetel te Geel als ik mij niet vergis.
De gemeenteraad van Herentals verkoos Victor Vervloesem toevallig tot plaatsvervangend vertegenwoordiger binnen CIPAL.  Dat zal misschien toeval geweest zijn.
Maar de benoeming van Victor Vervloesem tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd opgericht, blijft toch een vraagteken.
Er zijn vooreerst die 30 processen-verbaal waarvan we niet weten dat zij onderzocht werden.
Verder organiseerde Victor Vervloesem in 1998 de klachten tegen Marcel en ligt hij mogelijks aan de basis van de nieuwe klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' waarvan Marcel in 2005 werd beschuldigd.
En tenslotte was er dan de petitie die de vriendin van Victor Vervloesem in 2005 (nadat Marcel was opgesloten) organiseerde.  In deze petitie werd geeist dat:
1)Marcel uit de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet (Victor Vervloesem zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij)
2)de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.

Het komt mij voor dat hij daar wel een persoonlijk belang bij had en dat hij er een zeker voordeel bij had dat de eisen van de petitie (die door amper een tiental mensen werd getekend) via het Morkhovense raadslid Marleen Diels op de gemeenteraadszitting van Herentals ter sprake kwam. 


Jan

Link: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7204029/onderzoeksrechter-frank-camberlain#commentform


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck. De Clerck is één van de boegbeelden van de CD&V (Vlaamse Christen Democraten) die al 30 jaar lang bij ieder politiek schandaal betrokken is.

De commentaren zijn gesloten.