02-07-09

Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd

 

"Honderd werknemers Lantin-gevangenis positief op tbc"

Tests voor het opsporen van tbc hebben verontrustende resultaten opgeleverd in de Lantin-gevangenis. Honderd van de duizend werknemers reageerden positief op de proef, die twee keer per jaar uitgevoerd wordt. Dat zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Didier Brulheid. Volgens de directie gaat het maar om een vijftigtal.

Bij nagenoeg elke test in de gevangenis blijkt dat een deel van het personeel in contact is geweest met het tbc-virus. Het resultaat dat vandaag bekend werd gemaakt, ligt echter minstens 40 procent hoger dan normaal, geeft directeur Francis Dejon toe.

Het feit dat de werknemers in aanraking zijn geweest met het virus, betekent niet dat de ziekte ook zal uitbreken. Sinds de invoering van de tests heeft nog maar één personeelslid echt tbc gekregen.(belga/svm)
De Morgen, 22/10/08 10u48

Commentaren

tbc Personeel van gevangenis van Lantin legt het werk neer

maandag 29 juni 2009Bron: belga Auteur: bvb

Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft maandag rond 15.00 uur het werk neergelegd. De staking is het gevolg van nieuwe ongerustheid bij het personeel over tbc. Die ziekte had in de maanden april en mei ook al voor enige turbulentie gezorgd in de strafinstelling.
Enkele dagen geleden heeft een cipier van de gevangenis van Lantin een zware chirurgische ingreep ondergaan, waarbij een deel van de long verwijderd werd. De bewakers in Lantin vermoeden dat deze operatie te wijten is aan de problemen met tuberculose in de gevangenis.

Momenteel vindt in de instelling van Lantin al twee keer per jaar een screening op tuberculose plaats. De cipiers vragen nu een betere opvolging van deze screenings.

De staking moest in principe duren tot vrijdag 22.00 uur, omdat op die dag een overleg met de directie zou plaatsvinden. Maar volgens de directie zal het overleg morgen/dinsdag al plaatsvinden.

Tijdens de staking zullen de taken van de cipiers overgenomen worden door agenten. De stakers zeggen dat ze zich bewust zijn van de problemen die veroorzaakt worden door deze actie. Zo zal de gevangenen de toegang tot de binnenplaats en tot bezoek ontzegd worden.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090629_070

Gepost door: Yves | 03-07-09

tbc Personeel van gevangenis van Lantin legt het werk neer

Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft vandaag omstreeks 15.00 uur het werk neergelegd. De staking is het gevolg van nieuwe ongerustheid bij het personeel over tbc. Die ziekte had in de maanden april en mei ook al voor enige turbulentie gezorgd in de strafinstelling.

Cipier geopereerd
Enkele dagen geleden heeft een cipier van de gevangenis van Lantin een zware chirurgische ingreep ondergaan, waarbij een deel van de long verwijderd werd. De bewakers in Lantin vermoeden dat deze operatie te wijten is aan de problemen met tuberculose in de gevangenis.

Screening tbc
Momenteel vindt in de instelling van Lantin al twee keer per jaar een screening op tuberculose plaats. De cipiers vragen nu een betere opvolging van deze screenings.

Overleg
De staking moest in principe duren tot vrijdag 22.00 uur, omdat op die dag een overleg met de directie zou plaatsvinden. Maar volgens de directie zal het overleg morgen al plaatsvinden.

Agenten springen in
Tijdens de staking zullen de taken van de cipiers overgenomen worden door agenten. De stakers zeggen dat ze zich bewust zijn van de problemen die veroorzaakt worden door deze actie. Zo zal de gevangenen de toegang tot de binnenplaats en tot bezoek ontzegd worden. (belga/eb)


De Morgen, 29/06/09 19u12

Gepost door: Yves | 03-07-09

tbc Cipiers Lantin staken voort tot vrijdag
30 juni 2009

Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft beslist tot vrijdag 15.00 uur door te gaan met de staking die maandagnamiddag begonnen was. Dinsdagochtend hielden vakbonden en directie een overlegcomité, waarin een ontwerp van akkoord werd bereikt. Dat akkoord werd echter met 68 procent door het personeel verworpen. Het protest in Lantin is het gevolg van nieuwe ongerustheid bij het personeel over de ziekte tbc.
"Op het lokale niveau zijn stappen vooruit gezet", aldus Didier Breulheid, afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV-Openbare Diensten, "maar de werkingsmiddelen voor de gevangenisdirecteur van Lantin blijven beperkt". Het antwoord van de centrale administratie "zal ons pas over enkele maanden bereiken. Welnu, het personeel eist een onmiddellijk antwoord". Het personeel van de strafinrichting zet zijn staking dus voort tot vrijdag 15.00 uur, zoals was voorzien, "en dat terwijl iedereen heel goed weet dat we die dag geen enkel antwoord zullen hebben", beklemtoont Breulheid. Hij voegt er nog aan toe dat "we niemand zullen verhinderen te gaan werken". (DWM)

bron: Belga
Zita

Gepost door: Yves | 03-07-09

tbc Top infectieziekten

Jaarlijks sterven zowat 2 miljoen mensen aan tuberculose, en de ziekte staat samen met aids en malaria aan de top van infectieziekten. Geschat wordt dat ongeveer een derde van de wereldbevolking latent besmet is met de bacillen die tbc veroorzaken. Immune afweerreacties zorgen ervoor dat de infectie bij latent besmette personen onder controle blijft, maar een verzwakking van de afweer kan tot een uitbraak van de ziekte leiden.' Het Laatste Nieuws, 11.5.09 (belga/ep)

Gepost door: Yves | 03-07-09

tbc Meer tbc-besmettingen in gevangenis van Lantin

Uit tbc-testen blijkt dat het aantal werknemers in de gevangenis van Lantin dat besmet is met de bacterie zonder evenwel ziek te zijn, in 2008 sterk gestegen is. In 2006 legden in Lantin 25 personeelsleden een positieve test af, in 2007 21 en in 2008 69. Telkens werden in deze strafinrichting circa 1.100 werknemers getest. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld).

In 2006 reageerden in totaal 197 werknemers in Belgische gevangenissen positief op een tuberculinehuidtest, wat betekent dat ze in aanraking gekomen zijn met het tuberculosevirus, zonder evenwel ziek te zijn. In 2007 was dat het geval met 144 werknemers en in 2008 met 177. Naast Lantin (69), scoorden in 2008 ook Dinant (18), Vorst (11), Sint-Gillis (11) en Brugge (11) hoog. Er werden tijdens deze jaren evenwel slechts twee gevallen van actieve tuberculose opgespoord. In 2007 was dat het geval in de gevangenis van Saint-Hubert en in 2008 in deze van Vorst.

Werknemers van gevangenissen die recent werden besmet, worden voor behandeling doorverwezen zodat een evolutie tot actieve tuberculose uitgesloten is. Ook werknemers bij wie actieve tuberculose wordt vastgesteld, krijgen onmiddellijk een passende behandeling en kunnen het werk pas hervatten als ze niet langer besmettelijk zijn. In de gevangenissen worden ook allerlei preventieve maatregelen genomen om de risico's op besmetting te voorkomen. (belga/vsv)
Het Laatste Nieuws, 06/05/09 13u36

Gepost door: Yves | 03-07-09

tbc
Taalgebruik

In de volksmond wordt tuberculose ook wel tering genoemd. In de periode dat er nog geen werkzame geneesmiddelen bestonden tegen tuberculose ontstond de eufemistische afkorting TBC, of zelfs TB, die ook tegenwoordig nog wel worden gebruikt. De term 'witte pest' is ook wel eens voor tuberculose gebruikt.

Bij snel verlopende gevallen werd de ziekte wel aangeduid als 'vliegende tering'. Ook het eufemisme 'pleuritis' (dat longvliesontsteking betekent ongeacht de oorzaak) werd wel eens gebruikt. De naam tuberculose komt van de tuberkels, knolvormige lichaampjes, ook wel granulomen genaamd, die kenmerkend zijn voor ontstekingen veroorzaakt door deze bacteriegroep.


Geschiedenis

Op 24 maart 1882 maakte Robert Koch bekend dat hij de bacterie Mycobacterium tuberculosis die tuberculose veroorzaakte had ontdekt. In 1905 heeft hij hiervoor de Nobelprijs voor de Geneeskunde ontvangen. Op 24 maart 1982, precies 100 jaar na de ontdekking van de tuberculosebacterie, werd de eerste Wereld Tuberculosedag gesponsord door de WHO en de IUATLD. Op deze dag wordt wereldwijd informatie verstrekt over tuberculose en de effecten die de ziekte heeft op de (wereldwijde) volksgezondheid en economie.

Honderd jaar geleden werd eigenlijk iedereen er uiteindelijk mee besmet, maar de meeste mensen genazen van de eerste besmetting zonder er zelf merkbaar ziek van te zijn geworden, waarna ze door hun immuniteit ertegen beschermd waren. Wel hadden ze vaak in hun longen of elders nog diep ingekapselde, levende tbc-bacteriën, die bij een ernstige vermindering van de weerstand nog wel eens gereactiveerd konden worden.

Enige decennia geleden (voor de Tweede Wereldoorlog) had tbc een status die alleen vergelijkbaar is met de behandeling van aids van enige jaren geleden: een vaak fataal verlopende, nauwelijks behandelbare ziekte. De behandeling bestond uit rust en kuren in centra (sanatoria) met 'gezonde lucht', op de Veluwe of in het hooggebergte (bijvoorbeeld Davos). Het eerste sanatorium voor TBC patiënten werd in 1855 geopend in Görbersdorf in Duitsland, tegenwoordig heet deze plaats Sokołowsko en ligt in Polen. Nederland had in het jaar 1900 ca. 5 miljoen inwoners, jaarlijks stierven er toen ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose. Dit is relatief ongeveer 3 maal de huidige sterfte aan longkanker.


Ziekteverwekkers

Over het algemeen wordt tuberculose veroorzaakt door een lid van het Mycobacterium Tuberculosis Complex (MBTC), meestal gaat dan om de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Andere leden van het M. tuberculosis complex zijn Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis BCG (de bacterie uit het vaccin tegen tbc), Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium pinnipedi, Mycobacterium caprae en Mycobacterium canetii. Mycobacteriën zijn bepaalde typen bacteriën, vaak aangeduid als zuurvaste staven, zo genoemd naar de eigenschap dat ze bij de Ziehl-Neelsen-kleuring niet door zuur worden ontkleurd zoals andere bacteriën.

Tuberculose bij de mens die niet door een mycobacterie uit het MBTC wordt veroorzaakt, wordt 'atypische tuberculose' genoemd, dus geen 'echte' tuberculose.


Verschijnselen

Tbc is vooral een ziekte van de longen maar in principe kunnen alle organen door de tuberkelbacterie worden aangetast. In het Westen maakt longtuberculose ongeveer 60% van alle gevallen van tuberculose uit. In Aziatische landen wordt relatief meer tuberculose in andere organen gevonden, zoals lymfkliertuberculose. De meest voorkomende symptomen van longtuberculose zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en bloed ophoesten. "Open longtuberculose" betekent dat er in het sputum na kleuring onder de microscoop tuberculosebacteriën zijn te zien. Dit is de besmettelijkste variant van longtuberculose. Lymfkliertuberculose uit zich door een zwelling van lymfklieren, bv. in de hals. Het is ook mogelijk dat tuberculose zich op meer plaatsen tegelijk uit. De symptomen van tuberculose buiten de longen hangen af van de plaats waar de ziekte zich bevindt. Bij werveltuberculose zal bijvoorbeeld rugpijn kunnen optreden. Hersenvliesontsteking (tuberculeuze meningitis) is de meest levensbedreigende vorm van tbc buiten de longen.


Voorkomen

80% van de gevallen van tuberculose doet zich voor in de rood aangegeven landen. Bron: Wereldgezondheidsorganisatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er in 2004 wereldwijd 9 miljoen mensen tuberculose hebben gekregen en dat 1,7 miljoen mensen zijn overleden ten gevolge van deze ziekte. Dit zijn circa 5000 tuberculose-doden per dag. Ongeveer 1/3 van de wereldbevolking is besmet met tbc-bacteriën, zonder ziek te zijn. Deze mensen hebben een zogenaamde "latente tuberculose infectie", vaak afgekort tot LTBI. Het is van belang dit te onderscheiden van de zogenaamde "actieve tuberculose", de tuberculose als ziekte. Het is niet altijd even duidelijk of een tb actief is of dat het gaat om een oude infectie met tbc-bacteriën.

Tegenwoordig (2006) zijn er nog steeds ongeveer 1100 tbc-patiënten per jaar in Nederland, bijna de helft hiervan wordt gevonden in de vier grote steden. Iets minder dan twee derde van de Nederlandse patiënten is van buitenlandse afkomst. Dit is niet vreemd aangezien tbc vooral buiten de Westerse landen voorkomt en toeneemt.

Ongeveer 25-30% van de tbc-patiënten wordt buiten het ziekenhuis gevonden, meestal door de GGD.

In 2005 bereikte de tuberculose-incidentie (aantal nieuwe tuberculosepatiënten per 100.000 inwoners per jaar) in België opnieuw het niveau van de voorbije jaren. Er werd aangifte gedaan van 1.144 patiënten, wat overeenkomt met een incidentie van 11,0 nieuwe tuberculosepatiënten per 100.000 persoon-jaren. Ongeveer 51% van deze nieuwe patiënten betrof niet-Belgen.


Besmettingswijze

Veruit de belangrijkste wijze van besmetting geschiedt door het inademen van kleine in de lucht zwevende tuberculosebacteriën bevattende druppeltjes die door longtuberculosepatiënten worden verspreid. Vooral bij hoesten worden zeer veel infectieuze druppeltjes verspreid. Een andere manier waarop mensen kunnen worden geïnfecteerd is door consumptie van voedsel dat tuberculosebacteriën bevat. Zo kunnen mensen besmet raken door het drinken van melk van koeien die lijden aan rundertuberculose. Rundertuberculose wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis. In Nederland kwam deze wijze van besmetting vroeger veel voor, maar dit werd met succes bestreden door het invoeren van gepasteuriseerde melk en het tbc-vrijmaken van de veestapel.


Pathologie

Bij besmetting met tuberculosebacteriën komt de bacterie binnen via de longen. Op de plaats van binnenkomst in de long, vermenigvuldigt de bacterie zich en laat zich via de lymfe naar het regionale lymfklierstation transporteren. Dit is vaak de hilus. In de lymfklieren in de hilus of elders in het mediastinum, treedt een afweerreactie op waardoor de lymfklier groter wordt. Dit kan zichtbaar zijn op een longfoto. Hierna volgt een verspreiding van de tuberculosebacterie via lymfe en bloed door het hele lichaam. Na ongeveer 6 weken heeft het lichaam doorgaans genoeg afweer ontwikkeld om de infectie te weerstaan. Wel blijven overal in het lichaam nog 'slapende' tuberculosebacteriën achter. Bij ongeveer 1% van de mensen zal aansluitend aan de besmetting tuberculose ontstaan. Bij ongeveer 10% zal de 'slapende' tuberculosebacterie op een later moment weer actief worden en de ziekte tuberculose veroorzaken. Dit is de zogenaamde post-primaire tuberculose. Hierbij bestaat een voorkeur voor de bovenste longkwabben (met name voor het apico-dorsale segment) maar tuberculose kan overal in het lichaam ontstaan. Tuberculose is daarom een systeemziekte, het verwijderen van alleen het deel waar de tuberculose tot uiting komt (bijvoorbeeld een longkwab) is niet voldoende. Meestal treedt ziekte binnen een jaar of 2 na de besmetting op, maar het kan ook 60 jaar of langer duren. Bij mensen met een verlaagde afweer of jonge kinderen is de kans groter dan ca. 10% op het ontwikkelen van tuberculose. Bij met HIV geïnfecteerde mensen die niet hiertegen worden behandeld, is de kans op het krijgen van tbc na besmetting ongeveer 10% per jaar. In landen waar veel HIV wordt gevonden, is daarom vaak ook veel tuberculose. In Afrika ten zuiden van de Sahara zullen de meeste tbc-patiënten hierdoor ook HIV-positief zijn. Tbc verslechtert het verloop van een HIV-infectie en omgekeerd bespoedigt een HIV-infectie het ontstaan en ontwikkelen van tuberculose.


Resistentie

De bacterie is de laatste jaren wereldwijd voor sommige medicamenten minder gevoelig of zelfs resistent geworden. Als een tbc-bacterie resistent wordt, is dat meestal het gevolg van een verkeerde behandeling: de arts kan verkeerde medicijnen voorschrijven, de apotheek kan de verkeerde medicijnen afleveren, de medicijnen zijn van slechte kwaliteit en/of de patiënt kan de medicijnen verkeerd of niet innemen.

Gepost door: Yves | 03-07-09

Minister De Clerck en de tuberculose in de gevangenissen
Meer tbc-besmettingen in gevangenis van Lantin


Uit tbc-testen blijkt dat het aantal werknemers in de gevangenis van Lantin dat besmet is met de bacterie zonder evenwel ziek te zijn, in 2008 sterk gestegen is. In 2006 legden in Lantin 25 personeelsleden een positieve test af, in 2007 21 en in 2008 69. Telkens werden in deze strafinrichting circa 1.100 werknemers getest. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld).

In 2006 reageerden in totaal 197 werknemers in Belgische gevangenissen positief op een tuberculinehuidtest, wat betekent dat ze in aanraking gekomen zijn met het tuberculosevirus, zonder evenwel ziek te zijn. In 2007 was dat het geval met 144 werknemers en in 2008 met 177. Naast Lantin (69), scoorden in 2008 ook Dinant (18), Vorst (11), Sint-Gillis (11) en Brugge (11) hoog. Er werden tijdens deze jaren evenwel slechts twee gevallen van actieve tuberculose opgespoord. In 2007 was dat het geval in de gevangenis van Saint-Hubert en in 2008 in deze van Vorst.

Werknemers van gevangenissen die recent werden besmet, worden voor behandeling doorverwezen zodat een evolutie tot actieve tuberculose uitgesloten is. Ook werknemers bij wie actieve tuberculose wordt vastgesteld, krijgen onmiddellijk een passende behandeling en kunnen het werk pas hervatten als ze niet langer besmettelijk zijn. In de gevangenissen worden ook allerlei preventieve maatregelen genomen om de risico's op besmetting te voorkomen.

(belga/vsv)
Het Laatste Nieuws, 6/05/09

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/844686/2009/05/06/Meer-tbc-besmettingen-in-gevangenis-van-Lantin.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/844686/2009/05/06/Meer-tbc-besmettingen-in-gevangenis-van-Lantin.dhtml

Gepost door: Yves | 05-07-09

De commentaren zijn gesloten.